Tjenester

  • Spesialist i skatterett og ligningsforvaltningsrett
  • Selskapsrett
  • Forretningsjus
  • Forvaltningsrett
  • Familie-, arve- og skifterettslige spørsmål
  • Generasjonsskifte
  • Fast eiendoms rettsforhold
  • Kontraktsrett

Priser

Timeprisen varierer fra kr. 1.250,- t.o.m. 1.600,- pr time, alt etter sakens art, vanskelighetsgrad og forholdene for øvrig.
I tillegg kommer 25% mva.

Ved mindre oppdrag kan det i enkelte tilfelle avtales en fast pris på forhånd.

Rettshjelpsforsikring og fri rettshjelp

I mange saker dekkes utgiftene til advokatbistand gjennom en forsikring som klienten allerede har eller gjennom fri rettshjelp. Våre advokater bistår med å finne ut om du har krav på rettshjelpsdekning eller fri rettshjelp i din sak og om du må betale egenandel. Informasjon om fri rettshjelp og rettshjelpsdekning finner du på nettsidene fri-rettshjelp.no og advokatenhjelperdeg.no.

Telefon

Hoved: (+47) 469 80 328
Mobil: (+47) 905 84 829

Kontakt oss

Felter med * må fylles inn